உன் நினைவு...உதிக்கும் சூரியன்...
உயிரணுவில் ஒரு மாற்றம்...

காலம் தப்பாத மழை...
செடிகளின் அணிவகுப்பு...

வீதியில் புகை மூட்டம்...
புல்வெளியில் படரும் பனி...

அலையடிக்கும் குளம்...
மொட்டவிள்கும் தாமரை...

சுழன்று வீசும் காற்று...
மணம் பரப்பும் தோட்டத்து மல்லிகை...

அசையும் மேகம்...
இசையமைக்கும் வானத்து பட்சிகள்...

இலையுதிர்க்கும் மரங்கள்...
நடைபயிலும் வனத்து மிருகங்கள்...

கடக்கும் காலை...
கரையும் காலம்...

என் மெய் தீண்டும் விழியாலே...

துடிக்கும் இதயம், அதில்
துங்கும் உன் நினைவு...

தமிழ் நிலா