என் தடங்கள்...!!!

உன்னை நினைக்கும் போது
ஏற்படும் அழகிய உணர்வுகள்
அன்பே என் வாழ்க்கையின்
இனிய பொழுதுகள்....!!

இனிய பொழுதுகள் அனைத்தும்
என் இரவின் கனவுகள்
அந்த கனவுகளின் நினைவுகள்
அதிகாலை உளறல்கள்...!!

அந்த உளறல்களின் இனிய
எழுத்து வடிவங்களே உயிரே
என் கவிதைகள் .....!!

இவை அனைத்தும் நீ
வந்து போனதுக்கான தடங்கள்...

தமிழ் நிலா